V.S. Další termíny tohoto semináře Datum Místo Lektor

20043
Veřejná zakázka malého rozsahu - zásady pro zadání


Akreditace MVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017


Seminář je z termínu 19. 05. 2020 přesunut na termín 08. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160210800008.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Monika Koudelková