Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol18076
NázevZákon o přestupcích - zákon a odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
AkreditaceMVČR: AK/PV-243/2015 // AK/VE-166/2015
LektorJUDr. Myron Zajonc
Termín10.04. 2018
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPardubice - Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Cena za osobu1590,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, v jejichž náplni práce je správní řízení o přestupcích, kteří v této věci vydávají rozhodnutí v prvním a druhém stupni řízení, tzn. obcím, obcím s přenesenou působností výkonu státní správy, magistrátům měst a jejich městským částem, magistrátu hlavního města Prahy a jeho městským částem jakož i úředníkům krajských úřadů. Obsahem semináře bude zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. 

Obsah semináře:

Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky

• odpovědnost za přestupek

• odpovědnost za přestupek fyzické osoby

• odpovědnost za přestupek právnické osoby

• odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek

• okolnosti vylučující protiprávnost

• zánik odpovědnosti za přestupek

Správní tresty a jejich ukládání

• ukládání správních trestů

• polehčující a přitěžující okolnosti

• správní tresty

Ochranná opatření

• omezující opatření

• zabrání věci

 

Řízení o přestupcích

• příslušnost správních orgánů

• účastníci řízení

• postup před zahájením řízení

• postup v řízení

• zvláštní druhy řízení

• rozhodnutí o přestupku

• řízení o odvolání

• zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

Evidence přestupků

Odkaz na příslušné hmotně právní normy upravující skutkové podstaty jednotlivých přestupků (např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)

Základní a související právní předpisy:

• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

• Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

• Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

 

!! Uzávěrka přihlášek je 03. 04. 2018 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 Seminář byl zrušen