Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Zbývá 9 volných míst!


Var. symbol18089
NázevNovela zákona o ochraně přírody a krajiny účinná od 1. 1. 2018 (spojená s novelou stavebního zákona, správního řádu a dalších zákonů)
AkreditaceV akreditačním řízení
LektorJUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
Termín22.02. 2018
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníČeské Budějovice - Kulturní dům Metropol
Cena za osobu1590,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Na semináři se dozvíte aktuální stav změn v praxi dle momentální judikatury. Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, magistrátů měst a jejich městských částí zejména pracovníkům životního prostředí a odboru výstavby.

Program odborného semináře 

1. Zákon č. 225/2017 Sb. - novela ZOPK provedená spolu s novelou stavebního zákona a dalších zákonů (účinnost od 1. 1. 2018), co je předmětem ústavní stížnosti skupiny senátorů

2. Kácení pro účely stavebního záměru (nový § 8 odst. 6 ZOPK) – závazné stanovisko OOP ke kácení a NV 

Kdy povolení ke kácení vydávané rozhodnutím podle § 8 odst. 1 ZOPK, kdy závazné stanovisko podle § 8 odst. 6 ZOPK, náležitosti žádosti o vydání ZS OOP, nároky na závazná stanoviska orgánů ochrany přírody (novela správního řádu – nový § 149 odst. 2: odůvodnění, podklady, jejich hodnocení), ukládání NV, podmínky, lhůty, odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu směřující proti ZS ke kácení dřevin, součinnost orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů, kontrola, vymáhání, přestupky atd.; aktualizovaná metodická instrukce MŽP k aplikaci § 8 a § 9 ZOPK

3. Změny týkající se hodnocení vlivů na Naturu

4. Výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů, které byly zjištěny po zahájení územního řízení (nový § 56 odst. 6 ZOPK)

Závazné stanovisko OOP namísto rozhodnutí o povolení výjimky

5. Povinnosti investorů (zásadně nový § 67 ZOPK – hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zájmy chráněné podle části druhé, třetí a páté ZOPK)

Odůvodněné stanovisko OOP k závažnosti zásahu a rozsahu dotčených zájmů vydávané na žádost investora, hodnocení vlivu zamýšleného zásahu jako součást žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska OOP, nutnost nových prováděcích předpisů MŽP 

6. Účast veřejnosti (zásadní změny § 70 odst. 3 ZOPK, zbývající práva spolků podle nezměněného § 70 odst. 2 ZOPK) 

Právo žádat o informace o vydávání ZS podle § 8 odst. 6 ZOPK, právo žádat informace o zahajovaných územních řízeních, účast jen v řízeních podle ZOPK, neúčast v územních a jiných řízeních, nejsou-li navazujícími řízení podle z. EIA

Otázka soudní právní ochrany – žaloby ekologických spolků (neúčastníků správního řízení) jako osob dotčených na právech

7. Závazná stanoviska dotčených orgánů, novela správního řádu a novela stavebního zákona

Nový odst. 2 § 149 správního řádu – nároky na závaznou část a odůvodnění závazných stanovisek

Omezení přezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů podle nových odst. 9 až 11 § 4 stavebního zákona - jen v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí SÚ, otázka časového omezení přezkumu, zákonnost a věcná správnost, vztah k § 149 odst. 4 a 5 (od 1. 1. 2018 § 149 odst. 5 a 6) správního řádu  

 

!! Uzávěrka přihlášek je 15. 02. 2018!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 

 

 Zbývá 9 volných míst!