Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol18179
NázevRodinné a matriční právo v praxi matrik + Obřady a slavnosti ve městech a obcích
AkreditaceAK/PV-78/2018 AK/VE-46/2018 AK/VE-83/2015 / AK/PV-122/2015
LektorProf. JUDr. Milana Hrušáková CSc.
Zdeňka Stránská
Termín01.11.
02.11. 2018
Čas8:30 - 12:30 hod.
Místo konaníŠlapanice - Univerzitní Centrum Šlapanice Masarykova univerzita
Cena za osobu3300,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Dvoudenní seminář spojuje přednášku, která bude zaměřena zcela na zákonnou úpravu rodinného práva provázanou do zákona o matrikách a zároveň přednášku o obřadech, z nichž některé přímo naváží na zákonné úpravy (sňatky, registrované partnerství atd.), a některé jsou v praxi realizovány městskými a obecními úřady pro občany-zájemce o např. vítání občánků, gratulace jubilantům, poděkování dárcům krve atd.

V rámci dvoudenního semináře budou mít účastníci možnost nejen video a foto ukázky, ale i praktické ukázky jednotlivých úkonů souvisejících např. s předoddavkovým  řízením.

Dvoudenní seminář je určen pro zástupce úřadů, kteří realizují sňatkové i další obřady, tj. starosty, místostarosty, zastupitele, matrikářky, úředníky

Cena 3300,- Kč/osoba je bez ubytování. Ubytování se hradí na místě. Cena ubytování za jednolůžkový pokoj je 680,- Kč/noc, včetně snídaně, za dvoulůžkový pokoj 490,- Kč/osoba, včetně snídaně.

1. DEN 01.11.2018 09:00 – 17:00

Rodinné a matriční právo v praxi matrik

1. Základní právní předpisy

2. Výklad základních pojmů – právní osobnost, osoba fyzická a právnická, osoba blízká, počaté dítě, důkaz smrti, prohlášení za mrtvého, domněnka smrti, změna pohlaví, zletilost, nezletilost, přiznání svéprávnosti, omezení svéprávnosti, jméno člověka

3. Rodinné a matriční právo v praxi matriky:

- Manželství – vznik, zánik, sňatek občanský a civilní, místo uzavření manželství, příjmení po sňatku a po rozvodu manželství, zákonné překážky, zdánlivé manželství, neplatnost manželství, manželství v cizině, před ZÚ ČR v cizině, uzavření manželství v ohrožení života

- Příbuzenství, švagrovství

- Určování rodičovství – mateřství, otcovství (domněnka, popírání – lhůty)

- Osvojení – jednotlivé typy, lhůty, zápisy do matričních knih

- Rodiče a děti – osobní jméno/a a příjmení dítěte, zastoupení dítěte

- Poručenství, opatrovnictví a pěstounství 

- Cizí prvek v matričních agendách, výměna matrik

- Správní poplatky

4. Diskuze  

Obřady a slavnosti ve městech a obcích

1. Obřady

Občansko-společenské akty jako specifická forma komunikace, obřad jako manifestace společenských hodnot, znaky obřadu, společenský význam občansko-společenských aktů, nástroje společenské  komunikace s veřejností

2. Zákonné obřady

OBČANSKÝ SŇATEK - pojem jiné vhodné místo, realizace aktu mimo úřad, stanovený čas délka aktu, obřad na nematričním úřadě, uzavření sňatku zmocněncem, uzavření sňatku v ohrožení života, sňatek uzavřený s cizincem, uzavření sňatku na našem zastupitelském úřadě, sňatek uzavřený v cizině, přerušení obřadu – cvičení. sňatečný projev, projevy ostatní, osnovy, ukázky, sňatečný obřad – další prvky a činnosti

CÍRKVEVNÍ SŇATEK -  přehled církví, osvědčení k církevnímu sňatku

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ - podmínky pro vznik, realizace, uzavření s 

cizincem, uzavření v cizině

UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ - příprava a vlastní konání státoobčanského slibu, scénář, ukázka

 

2. DEN 02.11.2018 8:30 – 12:30

3. Ostatní obřady

vítání občánků – individuální, skupinové, loučení s mateřskou školou, ukázky, vítání prvňáčků, ukázky, loučení se základní, střední školou, jubilejní svatby, ukázky, čestné občanství, setkání rodáků, setkání s dárci krve a jejich ocenění, vítání delegace, v obř. místnosti, jinde, návštěvy v rodinách, návštěva při příležitosti životního jubilea, kladení věnců, odhalení pomníku, pamětní desky, ukázky, přijetí významné osobnosti (umělec, sportovec, vědec …), ocenění charitativní aktivity či hrdinského činu, slavnost v obci (městě), ukázky svěcení praporu, ukázky, pietní vystoupení, kondolenční návštěva, jednorázová symbolická prezentace úřadu (poklep základního kamene, slavnostní výkop, odemknutí zámku, ….), cvičení promluvy na zadané téma

 4. Komunikace s klientem 

osobitost v komunikaci, co působí pozitivně, osobní dispozice, konsensuální komunikace, přeformulace, cvičení, vedení rozhovoru, svízelní klienti, emoční obsahy slov, aktivní naslouchání, veřejná sebeprezentace,

prezentace v sociální roli, občanské obřady a slavnosti, cvičení – představení (záznam, rozbor)

5. Rétorika 

Pojem, dýchání a mluva, cvičení správného dýchání, řečová cvičení na artikulaci, další řečová cvičení, rozšiřování slovní zásoby – cvičení

6. Etiketa

pojem etikety, společenské přednosti, aplikace při obřadech, pozdravy a zdravení, úklony - cvičení

seznamování a představování, oslovování, navštívenky a vizitky – cvičení, 

blahopřání – cvičení

základ stolování, nápojové sklo, podávání občerstvení, přípitky – cvičení

 

Vaše dotazy do diskuze zasílejte na adresu: vera.horova@ipsum.cz

 

!! Uzávěrka přihlášek je 25. 10. 2018 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 Seminář byl zrušen