Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Zbývá 9 volných míst!


Var. symbol19002
NázevZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
AkreditaceMVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
Lektor Zdeňka Stránská
Termín31.01. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPlzeň - Hotel Victoria
Cena za osobu1590,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, v jejichž náplni práce je správní řízení na úseku matrik, kteří v této věci vydávají rozhodnutí v prvním a druhém stupni řízení, tzn. obcím, obcím s přenesenou působností výkonu státní správy, magistrátům měst a jejich městským částem, magistrátu hlavního města Prahy a jeho městským částem jakož i úředníkům krajských úřadů. Obsahem semináře bude zákon, kterým se mění zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

 Obsah semináře:

1. Přehled platných právních předpisů na úseku matrik

2. Krátký pohled do historie matrik

3. Matrikář – podmínky pro výkon funkce

 - rétorika v kostce

 - zdravý styl života (valeologie) - eustres, distres, relaxace

4. Vedení matričních knih a agend souvisejících 

- (působnost, příslušnost, podklady pro jednotlivé zápisy, dodatečné 

   záznamy a zápisy,

- jméno/a, příjmení, nahlížení do matrik, sbírek listin)

5. Sbírky listin, vedení matrik pomocí výpočetní techniky

6. Cizí prvek v matričních agendách

7. Zvláštní matrika

8. Výměna matrik

9. Správní poplatky

10. Diskuze k přednášené problematice. 

 

!! Uzávěrka přihlášek je 23. 01. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 Zbývá 9 volných míst!