Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol19014
NázevPráce s ohroženým dítětem na 1. stupni ZŠ - úvod do tématu
AkreditaceMPSV ČR 2016/0890-PC/SP/PP
LektorBc. Alena Reitmayerová
Termín21.05. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníÚstí nad Labem - Interhotel Bohemia
Cena za osobu1590,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen všem pracovníkům v sociálních službách a úředníkům územních samosprávných celků, působících na poli sociálních služeb (pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníků a vedoucím pracovníkům).

Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům osvojení znalostí v sociálních potřebách dětí mladšího školního věku. Získat informace o vývoji nejdůležitějších potřeb dětí toto věku, které v dobrém či špatném ovlivňují rozvoj dítěte a utvářejí jeho osobnost. Pro práci s rodinami získají účastníci informace o postupech jak získat informace o vzájemných vztazích v rodině a možnostech využití informací pro rozvoj rodičovských kompetencí. 

V průběhu semináře účastníci získají informace o vývoji nejdůležitějších potřeb dětí toto věku, které v dobrém či špatném ovlivňují rozvoj dítěte a utvářejí jeho osobnost. Získají informace o možném rozpoznání zanedbání dítěte v rodině. Pro práci s rodinami získají účastníci informace o postupech jak získat informace o vzájemných vztazích v rodině a možnostech využití informací pro rozvoj rodičovských kompetencí a předcházení zhoršování ohrožení dítěte. Účastníci rovněž získají znalosti a upevní si dovednosti správné diagnostiky potřeb dítěte (bez psychologického vzdělání) od narození do nástupu do školy. Účastníci zároveň získají informace vedoucí k identifikaci ohroženého dítěte a o vhodných sociálních terapií k udržení nebo zlepšení situace dítěte v rodině. 

Obsah semináře:

• Zdravý vývoj dítěte mladšího školního věku

o vhodná péče o dítě, vhodné zapojení prarodičů, bezpečné prostředí, rodičovské kompetence, předcházení traumatu dítěte

• Vliv rodiny na školní úspěšnost dítěte

o znaky zanedbávání a týrání dítěte, vhodná spolupráce rodiny s pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně-pedagogickým centrem, přijetí možností a dovedností dítěte - přijetí výše inteligence dítěte, pomoc s přípravou dítěti na školu

• Co všechno ovlivňuje školní výsledky dítěte

o harmonické či disharmonické domácí prostředí, výše inteligence dítěte, zdravotní stav dítěte, prodělané trauma, nepřijetí dítěte vrstevníky, nevhodný vzdělávací přístup ze strany učitelů - nepřijetí stavu dítěte (ADHD,ADD, poruchy pozornosti) 

• Záškoláctví, šikana

o špatné školní výsledky, zdravotní stav dítěte, nízká inteligence dítěte, špatná předcházející zkušenost s učením, neschopnost učit se, vysoké požadavky rodičů, psychiatrická diagnóza, nepřijetí dítěte v kolektivu

• Závěr, diskuse

 

!! Uzávěrka přihlášek je 14. 05. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz