Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol19093
NázevÚzemní plánování z pohledu obce v praxi
AkreditaceAK/PV-173/2019 AK/VE-106/2019
LektorIng. Eva Fialová
Termín12.11. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Cílem semináře je komplexní seznámení účastníků s problematikou územního plánování a  seznámení posluchačů s územně plánovacími podklady (územně analytické podklady, územní studie), Politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), které jsou následně podkladem pro rozhodování (nejen) stavebního úřadu. Dozvíte se, jaký je postup pořízení územního plánu. Důraz je kladen na aktuální stav právní úpravy územního plánování. Účastníci semináře se naučí praktické uplatňování stavebního zákona, prohloubí si celkový přehled o činnostech orgánů územního plánování, vysvětlen bude i smysl činností, ne jen slepá aplikace předpisů. Důraz bude kladen na předejití chybám, které se nejvíce v praxi na úseku územního plánování vyskytují.

 Program semináře je připravován s důrazem na potřeby volených zástupců obcí a měst, kteří jsou pověřeni řízením rozvoje území obce, hospodařením a investicemi, jako např. starostové, místostarostové, radní, členové výborů a zejména pak tzv. "určení zastupitelé". Dále je seminář velmi vhodný pro vedoucí úředníky a úředníky územních samosprávných celků zabývající se problematikou územního plánování a územního rozhodování. 

Obsah přednášky:

  • Územně plánovací podklady - územně analytické podklady, územní studie
  • Politika územního rozvoje ČR
  • Územně plánovací dokumentace – zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán
  • Vymezení zastavěného území a nezastavěného území
  • Pořízení územního plánu
  • Pořízení změny územního plánu
  • Základní informace o připravovaných novelách stavebního zákona
  • Informace o dotacích na územní plány

!! Uzávěrka přihlášek je 05. 11. 2019 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz