Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol19096
NázevSvatební obřad dnes - působivě, účinně, moderně. Role představitelů měst
AkreditaceMVČR: AK/PV-122/2015 AK/VE-83/2015
Lektor Zdeňka Stránská
Termín26.09. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno voleným orgánům obcí, kteří se zúčastňují občansko - společenských aktů, matrikářkám a zástupcům občanského aktivu působících v obcích. Do přednášky bude promítnuta i novela zákona o matrikách v návaznosti na nový občanský zákoník - rodinné právo. Seminář bude doprovázen ukázkami a videoprojekcemi reálných situací.

Obsah semináře:

Mají obřady ještě dnes smysl? A proč?

-         Co přinesou městu či obci, co jednotlivým aktérům?

-         Vyplývají některé obřady ze zákona - jsou povinností?

-         Nově se formující obřady: Udělení státního občanství, státoobčanský slib, registrované partnerství. Kdo realizuje a jak?

-         Tradiční obřady a jejich dnešní podoba: vítání nových občánků, jubilejní svatby, vítání prvňáčků, ukončení školní docházky, udělení čestného občanství – zbytečnost nebo obraz života komunity?

-         Co je obřad, jaké jsou jeho znaky, čím se liší od jiných forem styku s občany?

Občanský sňatek – přežitek nebo výraz životního stylu?

-         Jaké změny musíme vzít na vědomí a jaké ne? Kde konat a kde ne?

-         Existuje optimální kompoziční schéma svatebního obřadu?

-         Co se nesmí v žádném případě vynechat?

Obřadní chování - co to je?

-         Je nutno dodržovat základní prvky obřadního chování?

-         Co má a co nemá konat oddávající a co ceremoniář? Je to libovolné?

-         Improvizace při obřadu – ano nebo ne?

-         Proč je promluva důležitá a o čem má a nemá být?

-         Tykáme nebo vykáme? Umíme správně pronést a realizovat přípitek?

-         Státní symboly a insignie – známe zásady a závazná pravidla?

-         Jsou změny také v řazení svatebních průvodů?

-         Patří způsob a styl oblečení mezi obřadní chování? Co se hodí a co ne?

Nestandardní situace – jak je zvládat a kdo je nositelem zásahu?

-         Co s cizinci když jsou přímými účastníky obřadu a nehovoří česky?

-         Kdo může vystupovat jako překladatel, jak se má chovat oddávající?

-         Jak se svatbami v nematričních obcích? Lze to vůbec řešit? Existuje možnost sňatku na konzulárním úřadě, na lodi, v letadle?

-         Nezmizela možnost sňatku v zastoupení? Jak se má chovat oddávající?

-         Nahrazuje církevní sňatek občanský?

-         Jak se má chovat oddávající ve společensky nepřijatelných situacích? Lze obřad ukončit před jeho vyvrcholením? Lze ho přerušit? Kdy a jak?

Jsou některé změny v matričních předpisech zásadní?

-         Jaký je základ „filosofie“ změn ve světle nových předpisů?

-         Uvědomujeme si všechny zásadní změny?

-         Známe dosah těchto změn na veřejnost a konkrétně na podobu obřadů?

-         Jsou tam věci, které nejen má, ale musí znát vrcholný představitel veřejné správy?

-         S čím zejména se mohou občané obracet na starosty a jejich zástupce při neformálních setkáních?

 

Příklady a ukázky – videozáznamy a fotografie z reálných situací.

 

!! Uzávěrka přihlášek je 18. 09. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz