Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář je plně obsazen


Var. symbol19100
NázevZákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
AkreditaceMV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
LektorMgr. Michal Tichý
Termín19.11. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů (dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb.), kteří se v rámci své pracovní náplně věnují dopravně správním agendám (zejména pracovníci odborů dopravy a a správních agend) a i úředníkům na úseku kontrolního vážení vozidel a návaznosti na aktuální prováděcí předpisy. Seminář zohledňuje aktuální právní úpravu (zákon č. 193/2018 Sb. a GDPR).

 1/ Výdej dat z registru vozidel

a) Obecně popis – dálkový přístup, výdej na žádost

b) Pro orgány veřejné moci

c) Právní zájem a jeho prokazování

d) Návaznost na ochranu osobních údajů

e) Dopadající judikatura?

2) Zadržení osvědčení o registraci

a) katalog závad, pro které lze ŘP zadržet

b) postup orgánu evidence vozidel

c) žaloby na nezákonný zásah

d) vracení zadrženého ORV

e) postup při změně vlastníka a provozovatele

3/ Řízení o vyřazení vozidla z provozu

a) Popis řízení

b) Jak okamžik doložení existence pojistné smlouvy zasahuje do řízení - příklady

c) Náklady řízení – komu a kdy se ukládá povinnost jejich náhrady?

d) Jak vést řízení, kdy vlastníkem je jiná osoba, než zapsaná v registru

4/ Přestupky 

a) Popisy skutkových podstat - co jde příkazem na místě i u právnických a fyzických podnikajících osob

b) Srovnání s podobnými skutkovými podstatami v jiných zákonech (zejména 361/2000 Sb., 247/2000 Sb., 13/1997 Sb.), vysvětlení jejich použití

c) Ukládání trestů a společné řízení

d) Dopadající judikatura

5/ Příklady z praxe, diskuze

 

!! Uzávěrka přihlášek je 12. 11. 2019!!

 zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.czSeminář je plně obsazen