Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol19120
NázevZávazná stanoviska orgánů životního prostředí
AkreditaceMV ČR AK/PV-124/2019 AK/VE-72/2019
LektorJUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
Termín29.10. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníLiberec - Hotel Liberec
Cena za osobu1790,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen všem úředníkům a vedoucím úředníkům odborů životního prostředí.

 Obsah semináře:

 1. Závazná stanoviska podle § 149 správního řádu 

• Kdy se správní akty vydávají rozhodnutím a kdy jako závazná stanoviska podle § 149 správního řádu, význam úpravy ve zvláštním zákoně a podkladové povahy aktu - závěry judikatury.

• Nároky na obsah a další náležitosti ZS podle § 149 správního řádu. Závazná část a odůvodnění podle nového odst. 2 § 149 správního řádu.  

• Postupy před vydáním ZS, náležitosti žádosti o vydání ZS, komunikace s žadatelem (práva dotčených osob ve vztahu k vydávání ZS), lhůty pro vydání ZS. Použití základních zásad činnosti správních orgánů, obdobné a přiměřené použití ustanovení upravujících správní řízení (srov. § 154 správního řádu).

• Potvrzení nebo změna ZS v rámci odvolání proti meritornímu rozhodnutí (formou ZS). Přezkum zákonnosti ZS podle § 149 odst. 6 správního řádu. 

• Kontrola dodržování podmínek ZS, vymáhání, přestupky.

• Vztahy mezi orgánem, který vede řízení, a dotčenými orgány.

2. Závazná stanoviska dotčených orgánů pro účely řízení podle stavebního zákona, velká novela stavebního zákona a dalších zákonů č. 225/2017 Sb.  

Sporné nové odst. 9 až 11 § 4 stavebního zákona,  jejich důsledky pro nadřízený orgán dotčeného orgánu a odvolací stavební úřad 

3. Vyjádření podle § 154 správního řádu a další úkony podle části čtvrté správního řádu 

Postup v případě, že požadované vyjádření nelze vydat. Oprava vad vyjádření, stanoviska apod. a jeho zrušení pro rozpor s právními předpisy (§ 156 správního řádu). Ochrana před nečinností orgánu, který nezákonný úkon podle části čtvrté správního řádu vydal.   

4. Orgány životního prostředí jako dotčené orgány, zejména ve vztahu k orgánům územního plánování a stavebním úřadům  § 4 stavebního zákona, koordinované stanovisko, koordinované závazné stanovisko 

 

!Uzávěrka přihlášek je 22. 10. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 Seminář byl zrušen