Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol19122
NázevZákon o odpadech v praxi
AkreditaceMV ČR: AK/PV-292/2019 AK/VE-171/2019
LektorJUDr. Zuzana Svobodová Ph.D.
Termín01.10. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPardubice - Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
Cena za osobu1690,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno pro úředníky územních samosprávných celků, kteří pracují se zákonem 

o odpadech a jeho prováděcími předpisy, a chtějí se seznámit s aktuální platnou legislativou nebo si prohloubit svoje znalosti.

 

Obsah semináře:

• aktuální platná legislativa v oblasti nakládání s odpady (zákon o odpadech a prováděcí předpisy);

• základní povinnosti osob, které nakládají s odpady (původci odpadů, provozovatelé zařízení k nakládání s odpady); 

• oblast nakládání s komunálním odpadem a postavení obcí jako původce odpadů;

• příklady dobré praxe v obcích (motivace občanů třídit komunální odpad, door–to-door  a PAYT systémy); 

• nakládání s vybranými výrobky a vybranými odpady (zpětný odběr a jeho význam pro obce); 

• orgány státní správy a jejich kompetence (rozhodovací činnost, kontrolní činnost, projednávání přestupků a ukládání sankcí); 

• očekávané legislativní změny v následujícím období.

 

 

 !! Uzávěrka přihlášek je 24. 09. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz