Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář byl zrušen


Var. symbol19157
NázevJméno a příjmení
AkreditaceMV ČR AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
Lektor Zdeňka Stránská
Termín22.10. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníÚstí nad Labem - Interhotel Bohemia
Cena za osobu1690,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, v jejichž náplni práce je správní řízení na úseku matrik, kteří v této věci vydávají rozhodnutí v prvním a druhém stupni řízení, tzn. obcím, obcím s přenesenou působností výkonu státní správy, magistrátům měst a jejich městským částem, magistrátu hlavního města Prahy a jeho městským částem jakož i úředníkům krajských úřadů. Obsahem semináře bude zákon, kterým se mění zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Obsah semináře:

 I. Právní úprava

 II. Jméno

1. Užívání jména

2. Zápis jména dítěte do knihy narození 

3. Užívání dvou jmen / zdvojené jméno

4. Prohlášení o užívání druhého jména

5. Užívání české podoby cizojazyčného jména

6. Uvedení jména na matričním dokladu

7. Jméno osvojeného dítěte

8. Prohlášení o volbě jména – obsah

9. Doklady připojené k prohlášení

III. Příjmení

1. Užívání příjmení

2. Rodné příjmení  

3. Zápis příjmení dítěte do knihy narození

4. Příjmení po uzavření manželství 

5. Užívání příjmení žen

6. Užívání více příjmení

7. Příjmení po osvojení/zrušení osvojení

8. Příjmení příslušníků národnostních menšin

9. Jméno a příjmení cizince na matričním dokladu

10. Příjmení po rozvodu manželství

11. Užívání příjmení v nesprávné podobě 

12. Užívání příjmení SO  ČR a současně SO EU

IV. Změna jména a příjmení

1. Změna jména

2. Změna příjmení 

3. Změna jména a příjmení - cizinců, nezletilých dětí a osob, u nichž probíhá změna pohlaví 

4. Změna příjmení za trvání manželství

5. Změna příjmení z jednoho na více příjmení 

6. Příslušnost matričního úřadu

7. Žádost o povolení změny jména nebo příjmení

8. Doklady, které žadatel připojí k žádosti

9. Změna příjmení SO ČR za trvání manželství s cizincem

Diskuze 

 

!! Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 

 Seminář byl zrušen