Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol19161
NázevEvidence obyvatel a vidimace a legalizace v praxi ohlašoven
AkreditaceMVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
Lektor Zdeňka Stránská
Termín03.12. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOstrava - Vítkovice Machinery group
Cena za osobu1690,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen všem úředníkům a ostatním pracovníkům úřadu, vykonávajícím přenesenou působnost dle zákonů č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,( ohlašovny) a č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Seminář je zaměřen zejména na příklady z praxe a jejich řešení.

Mimořádný seminář určený zejména  pro úředníky/pracovníky ohlašoven, kteří zároveň provádějí  ověřování listin a podpisů

Obsah semináře:

1. Přehled aktuálních právních předpisů pro ohlašovny evidence obyvatel a ověřování listin a podpisů

2. Evidence obyvatel

- působnost ohlašovny

- přihlašování k trvalému pobytu – prokazování totožnosti a státního občanství, prokazování oprávněnosti k přihlášení (majitel nemovitosti, nájemní smlouva, souhlas majitele nemovitosti …..)

- přihlašování v praxi – praktické příklady s připomenutím dodržování zákonných ustanovení 

– správní poplatky

- rušení trvalého pobytu ( z moci úřední, na návrh majitele nemovitosti, atd.) – správní poplatky

- ukončení trvalého pobytu (osobně, prostřednictvím českého zastupitelského úřadu ČR v cizině, poštou …) – správní poplatky

- doručovací adresa

- zprostředkování kontaktu – forma, správní poplatky

3. Shrnutí probraného tématu a diskuze k zákonu o evidenci obyvatel

4. Vidimace a legalizace

- Vidimace – pojem, způsob provádění, důvody k neprovedení, praktické cvičení vidimace, včetně provedení na např. souboru listin

- Legalizace – pojem, způsob provádění, důvody k neprovedení, praktické cvičení legalizace na různých typech listin

- Správní poplatky 

5. Shrnutí probraného tématu a diskuze k zákonu o ověřování

6. Připomenutí – kdo další může provádět ověření a podle jakého zákona

 

!! Uzávěrka přihlášek je 26. 11. 2019 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz