Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Zbývá 6 volných míst!


Var. symbol19164
NázevPozemní komunikace z pozice vlastníka, uživatele a úředníka
AkreditaceMV ČR AK/PV-47/2018 AK/VE-27/2018
LektorMgr. Bc. David Mazánek
Termín05.11. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků odborů silničních správních úřadů z hlediska vymezené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí ve věcech místních komunikací.

Obsah semináře:

1/ rozdělení pozemních komunikací (zejm. specifika místních a účelových komunikací)

2/ součásti a příslušenství pozemních komunikací (rozdíl mezi součástí a příslušenstvím, vymezení     pozemní komunikace v prostoru)

3/ příslušnost správních orgánů (problém současné právní úpravy, možnosti změny příslušnosti)

4/ připojování pozemních komunikací, řízení o uzavírce a objížďce, obecné a zvláštní užívání     pozemních komunikací a další typy řízení

5/ odpovědnost vlastníka pozemní komunikace (za schůdnost, sjízdnost, za škody způsobené na     sousedních nemovitostech)

6/ majetkoprávní vztahy k pozemním komunikacím (nevypořádané vlastnictví pozemku, účelová     komunikace jako právně samostatná věc,...)

7/ co je státní dozor (vymezení pojmu, příslušnost)

8/ výkon státního dozoru (kdy lze užít, úkony před/při a po kontrole, práva a povinnosti kontrolované     osoby/úřední osoby)

9/ základní informace o přestupcích na daném úseku 

 

!! Uzávěrka přihlášek je 29. 10. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.czZbývá 6 volných míst!