Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol19183
NázevSpecifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního ve věcech dopravně-liniových staveb.
Akreditacev akreditačním řízení
LektorJUDr. Ladislav Hireš
Termín03.12. 2019
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníLiberec - Hotel Liberec
Cena za osobu1690,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků odborů silničních správních úřadů z hlediska vymezené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí ve věcech místních komunikací.

Obsah semináře:

1. Vymezení a působnost speciálních stavebních úřadů a silničních správních úřadů, jako dotčených orgánů, podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), s odkazem na závaznou úpravu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Obsah stanovisek dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci, územním plánům a regulačním plánům a závazných stanovisek v územním a společném územním a stavebním řízení.   

3. Specifika procesních postupů, opatření a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu. 

4. Obsah a struktura prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu ve věci dopravně-liniových staveb, úprava a struktura vyhl.č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

5. Specifika postupů správních orgánů dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

 

 Uzávěrka přihlášek je 26. 11. 2019!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz