Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20003
NázevŘízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
AkreditaceMVČR: AK/VE-79/2015 AK/PV-118/2015
LektorMgr. Jana Polívková Vraná
Termín10.09. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů (dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb.), kteří se v rámci své pracovní náplně věnují dopravně správním agendám (zejména pracovníci odborů dopravy, v jejichž náplni práce je řízení o přestupcích).

Obsah semináře:

 • Obecné principy přestupkového a správního řízení.
 • Informace o novém přestupkovém zákoně.
 • Odpovědnost za přestupek.
 • Ústní jednání o přestupku, omluvy z ústního jednání, možnost ústního jednání v nepřítomnosti obviněného.
 • Řešení dopravní nehody, ustanovování znalce, znalecké posudky, superznalecký posudek, výslech znalce.
 • Jednotlivé skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 • Pozbytí řidičského oprávnění podle § 94a zákona a vrácení řidičského oprávnění v návaznosti na spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. E) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb.
 • Řešení protiprávního jednání řidiče, který má exekutorem pozastaveno řidičské oprávnění.
 • Možnost řízení motorového vozidla na základě cizího řidičského průkaz, řidičského průkazu Evropské unie, mezinárodního řidičského průkazu.
 • Problematika alkoholu a jiných návykových látek při prokazování protiprávního jednání řidiče motorového vozidla.
 • Doručování účastníkům řízení.
 • Zatupování na základě plné moci, substituční zastupování.
 • Problematika obecných zmocněnců a společností zastupující řidiče v přestupkovém řízení.
 • Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

!! Uzávěrka přihlášek je 03. 09. 2020!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz