Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20005
NázevEvidence obyvatel a rodná čísla, zákon č.133/2000Sb.
AkreditaceMVČR: AK/PV-197/2015, AK/VE-132/2015
LektorJUDr. Drahoslava Pečinková
Termín15.10. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Cílem vzdělávacího programu je seznámení úředníků územních samosprávných celků s problematikou evidence obyvatel a rodných čísel s praktickým dopadem ustanovení zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel,
v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, dalších směrnic a vyhlášek a prováděcích předpisů, včetně jejich praktické aplikace při plnění úkolů vyplývajících z těchto právních předpisů pro ohlašovny, pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Danou problematiku dokreslit pomocí praktických případů z praxe.

Obsah semináře:

ÚVOD

ZMĚNY PO NOVELE ZÁKONA

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

AGENDOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EVIDENCE OBYVATEL

• Zápis a užívání údajů z informačního systému

• Zdroje informačního systému

• Poskytnutí údajů z informačního systému

• Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů

• Zprostředkování kontaktu

• Uchovávání a archivování

TRVALÝ POBYT OBČANŮ

• Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

RODNÁ ČÍSLA

• Výklad pojmů

• Registr rodných čísel

• Výdejová místa

• Doklad o přiděleném rodném čísle

• Přidělení rodného čísla

• Změna rodného čísla

• Ověřování a osvědčování rodného čísla

• Potvrzení změny rodného čísla

PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

• Přestupky a jiné správní delikty

 

!! Uzávěrka přihlášek je 08. 10. 2020!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz