Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Zbývá 9 volných míst!


Var. symbol20006
NázevZákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů – "Správní trestání a vybraná řízení“
AkreditaceMV ČR AK/PV-217/2017 AK/VE-120/2017
LektorMgr. Michal Tichý
Termín01.12. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů (dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb.), kteří se v rámci své pracovní náplně věnují dopravně správním agendám (zejména pracovníci odborů dopravy a a správních agend) a i úředníkům na úseku kontrolního vážení vozidel a návaznosti na aktuální prováděcí předpisy. Seminář zohledňuje aktuální právní úpravu (zákon č. 193/2018 Sb. a GDPR).

1) Změna vlastníka vozidla

a.            Povaha řízení

b.            Přechod a převod vlastnického práva

c.             Postup podle § 8a včetně vysvětlení aktuální judikatury

d.            Související přestupky

e.            Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla v návaznosti na zápisy v registru

f.             Praktické příklady, řešení

2) Výdej dat z registru vozidel

a)            Obecně popis – dálkový přístup, výdej na žádost

b)            Pro orgány veřejné moci (zejména exekutory)

c)            Právní zájem a jeho prokazování

d)            Návaznost na ochranu osobních údajů

e)            Dopadající judikatura,

f)             Získávání údajů mimo působnost směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU)      2015/413 ze dne 11. března 2015

g)            způsoby rozhodování o žádosti, poplatková povinnost

h)            vymezení proti zákonu č. 106/1999 Sb.

3) Zadržení osvědčení o registraci

a)            katalog závad, pro které lze ŘP zadržet

b)            postup orgánu evidence vozidel

c)            žaloby na nezákonný zásah

d)            vracení zadrženého ORV

e)            postup při změně vlastníka a provozovatele

4) Řízení o vyřazení vozidla z provozu

a)            Popis řízení

b)            Jak okamžik doložení existence pojistné smlouvy zasahuje do řízení - příklady

c)            Náklady řízení – komu a kdy se ukládá povinnost jejich náhrady?

d)            Jak vést řízení, kdy vlastníkem je jiná osoba, než zapsaná v registru

e)            navazující přestupky

5) Zápis zániku vozidla

a)            Způsoby zániku vozidla

b)            Doložení potřebných dokladů

c)            Kdo je oprávněn podat žádost

d)            Problematika dědického řízení

e)            navazující přestupky

 

6) Příklady z praxe, diskuze

 

!! Uzávěrka přihlášek je 24. 11. 2020!!

 zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.czZbývá 9 volných míst!