Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20020
NázevSprávní řád v praxi úřadů
AkreditaceMVČR: AK/PV-139/2015 AK/VE-99/2015
LektorJUDr. Myron Zajonc
Termín12.11. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Cílem vzdělávacího programu je objasnění významu a používání základních procesních institutů a některých dalších frekventovaných ustanovení správního řádu, jejichž znalost je pro praxi správních orgánů nezbytná.

Určeno všem úředníkům státní správy a samosprávy, v jejichž náplni práce je správní řízení, kteří v této věci vydávají rozhodnutí v prvním a druhém stupni řízení, tzn. obcím, obcím s přenesenou působností výkonu státní správy, magistrátům měst a jejich městským částem, magistrátu hlavního města Prahy a jeho městským částem jakož i úředníkům krajských úřadů.

Obsah semináře

 • Úvod
 • Rozsah působnosti správního řádu včetně použití správního řádu na rozhodování v oblasti územní samosprávy
 • Správní orgány a účastníci řízení
 • Postup správního orgánu před zahájením řízení
 • Zjišťování podkladů pro rozhodnutí (dokazování)
 • Zajištění průběhu a účelu řízení (zajišťovací prostředky)
 • Rozhodnutí
 • Část třetí správního řádu (zvláštní ustanovení, zvláštní typy řízení a zvláštní druhy rozhodnutí)
 • Přezkoumávání rozhodnutí (odvolací řízení, rozklad) přezkumné řízení, obnova řízení, nové rozhodnutí)
 • Výkon rozhodnutí
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

!! Uzávěrka přihlášek je 05. 11. 2020 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz