Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20034
NázevZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
AkreditaceMVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
Lektor Zdeňka Stránská
Termín27.10. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOstrava - Vítkovice Machinery group
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Určeno úředníkům územních samosprávných celků, v jejichž náplni práce je správní řízení na úseku matrik, kteří v této věci vydávají rozhodnutí v prvním a druhém stupni řízení, tzn. obcím, obcím s přenesenou působností výkonu státní správy, magistrátům měst a jejich městským částem, magistrátu hlavního města Prahy a jeho městským částem jakož i úředníkům krajských úřadů. Obsahem semináře bude zákon, kterým se mění zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Obsah semináře:

1. Úvod - historie, platná právní úprava 

2. Působnost na úseku matrik 

3. Matrika, matriční kniha

4. Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty

5. Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb

6. Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení 

7. Příslušnost ve věcech matričních

8. Matrikář, způsob ověřování způsobilosti k výkonu funkce matrikáře

9. Zápisy matričních událostí (narození, manželství, RP a úmrtí), podklady k zápisu, změna pohlaví

10. Zvláštní matrika

11. Archivace matričních knih a sbírek listin

12. Matriční doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných osob /osvojení/matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem

13. Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik  

14. Obnovení matriční knihy a sbírky listin

15. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství

16. Osvědčení k církevnímu sňatku

17. Přestupky na úseku matrik

18. Správní poplatky na úseku matrik

 

!! Uzávěrka přihlášek je 20. 10. 2020 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz