Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Zbývá 8 volných míst!


Var. symbol20041
NázevKontrolní vážení vozidel, správní trestání z pohledu správního orgánu - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
AkreditaceAK/VE-192/2019 AK/PV-320/2019
LektorMgr. Michal Tichý
Termín28.05. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníBrno - NOSRETI reality, a.s.
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů (dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb.), kteří se v rámci své pracovní náplně věnují dopravně správním agendám, nebo samostatně agendě kontrolního vážení vozidel (zejména pracovníci odborů dopravy a silničního hospodářství).

Vzdělávací program je zaměřen na rozšíření odborných znalostí úředníků a bude veden především v praktické rovině s důrazem na uplatnění získaných znalostí v praxi úředníka a věnuje problematice souběhu přestupků kontrolního vážení zejména s přestupky technického stavu vozidel.

Pozornost je věnovaná i souvisejícím legislativním rámcům s návazností na rozhodovací proces úředníků územních samosprávných celků.

Řízení o přestupcích na úseku kontrolního vážení vozidel vyžaduje nejen správnou aplikaci zákona o pozemních komunikacích, ale též zákona silničním provozu v podřazování závadového jednání účastníků provozu na pozemních komunikacích pod příslušnou skutkovou podstatu přestupku, a dále podzákonných právních předpisů upravujících technické náležitosti a hmotnosti či hmotnostní poměry vozidel. Dále je vyžadována i  správná aplikace procesních otázek, které jsou ve valné míře obsahem zákona o odpovědnosti za přestupky a správního řádu. Je třeba také vyjasnit, kdy je možné u použít skutkové podstaty přestupků v zákoně o silničním provozu, zákoně o pozemních komunikacích, zákoně 111/1994 Sb., o silniční dopravě a konečně i v  zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel. Pozornost bude věnována nedávným i chystaným novelám zákona o pozemních komunikacích i podmínkách provozu vozidel, zejména ohledně vyjasnění otázky provozovatele vozidla, pro účely správního trestání, řešení správního trestání v případě fyzických osob nedpodnikajících atd.

Obsah semináře:

1/ Kontrolní vážení vozidel – základní popis

a) Smysl kontrolního vážení a měření

b) Dopadající kategorie vozidel

c) Právní rámec

d) Metrologické předpisy a podmínky (místo vážení, váhy, co je třeba zajistit)

e) Druhy kontrolního vážení

f) Provádění kontrolního vážení  - praktické otázky, zajištění, smlouvy, hrazení nákladů

g) Spolupráce s PČR, Celní správou a dalšími subjekty provádějícími kontrolní vážení

h) Zajišťovací instituty (výběr kaucí, zabránění v jízdě, zadržování ORV)

2) Jak legálně jet s přetíženým vozidlem

a) Zvláštní užívání pozemní komunikace (žádost, povolení, příslušnost)

b) Opatření obecné povahy podle § 24b zákona o pozemních komunikacích

c) Dopadající judikatura

3/ Řízení o souvisejících přestupcích řidiče, provozovatele vozidla a dalších osob

a) Příslušnost správních orgánů

b) Dokazování a dopadající judikatura

c) Skutkové podstaty jednotlivých přestupků

d) Ukládání správních trestů a společné řízení, liberační důvody (otázka sypkých materiálů)

e) Nejčastější praktické příklady obstrukcí, procesní obrany

f) Dopadající judikatura

4/ Příklady z praxe, diskuze

!! Uzávěrka přihlášek je 21. 05. 2020 !!

 zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.czZbývá 8 volných míst!