Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20050
NázevŠkůdci (hmyz) okrasných dřevin v praxi úřadů v podmínkách ČR
AkreditaceMVČR: AK/PV-365/2017 AK/VE-202/2017
LektorIng. Petr Martinek
Termín05.05. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníBrno - NOSRETI reality, a.s.
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen vedoucím odborů, vedoucím oddělení a úředníkům územních samosprávných celků odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností včetně úředníků magistrátů měst, jejich městských částí a úředníků krajských úřadů, jejichž náplní práce je rozhodování v oblasti kácení a posuzování dřevin rostoucích mimo les.

Vzdělávací program je zaměřen na rozšíření odborných znalostí úředníků a bude veden především v praktické rovině s důrazem na uplatnění získaných znalostí v praxi úředníka. Znalost hlavních druhů hmyzu, které mohou způsobovat závažná poškození okrasných dřevin, patří mezi zásadní znalosti úředníků při zajištění správného rozhodovacího procesu při starosti o městskou zeleň. Neméně důležitá je také znalost bionomie škůdce a rozpoznání přítomnosti škůdce na stromovém jedinci. Vzhledem ke stále se vyvíjejícímu prostředí, ve kterém se vyskytuje okrasná zeleň, je důležité znalosti tohoto typu (karanténní škodlivé organismy, hmyz škodlivý, chráněné druhy hmyzu, atp.) průběžně rozvíjet a doplňovat.

            Vzdělávací program je zaměřen na popis hlavních souvislostí v dané oblasti a poznávání zásadních druhů škodlivých organismů včetně popisu jejich specifických životních strategií.

Pozornost je věnovaná i legislativním souvislostem a charakteristice nově se šířících škodlivých organismů.

Obsah semináře:

1.   Hodnocení stavu stromů z pohledu státní správy

1.1. Jak správně provádět, nebo kontrolovat entomologický průzkum z pozice státní správy zeleně

1.2. Jak se správně rozhodnout, kdy a čím napadenou dřevinu ošetřit a zda je identifikovaný škůdce vážným problémem pro další existenci dané dřeviny

1.3. Doporučení pro minimalizaci ekonomických škod způsobených hmyzími škůdci na výsadbách dřevin ve městě

2. Morfologie hmyzu s důrazem na fyziologický význam jednotlivých struktur

2.1. Popis vnější stavby těla

2.2. Popis vnitřní stavby těla hmyzu

 3. Základy vývoje a ekologie hmyzu

4. Hmyz a jeho vztah k lesním a nelesním dřevinným druhům

4.1. Hmyz užitečný

4.2. Hmyz škodlivý

4.3. Hmyz indiferentní

5. Podrobnější seznámení s hlavní druhy hmyzích škůdců

5.1. Základy bionomie škůdce

5.2. Lokalizace a charakter poškození

5.3. Možnosti kontroly, ochrany a obrany

6. Někteří hmyzí zástupci ze skupin 

6.1. Chráněné druhy hmyzu v ČR

6.2. Karanténní škodlivé organismy

7. Shrnutí problematiky a závěr semináře

 

!! Uzávěrka přihlášek je 28. 04. 2020 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz