Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20051
NázevChoroby (houby) okrasných dřevin v praxi odborů životního prostředí
AkreditaceMVČR: AK/PV-302/2017 AK/VE-162/2017
LektorIng. Jiří Rozsypálek
Termín06.10. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen vedoucím odborů, vedoucím oddělení a úředníkům územních samosprávných celků odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností včetně úředníků magistrátů měst, jejich městských částí a úředníků krajských úřadů, jejichž náplní práce je rozhodování v oblasti kácení a posuzování dřevin rostoucích mimo les.

Seminář vzhledem ke stále se vyvíjející situaci s novými chorobami je zaměřen na rozšíření odborných znalostí a bude veden hlavně v praktické rovině s důrazem na uplatnění získaných znalostí v praxi úředníka, na popis hlavních souvislostí v dané oblasti a poznávání zásadních druhů škodlivých organismů včetně popisu jejich specifických životních strategií. Pozornost je věnovaná i legislativním souvislostem a charakteristice nově se šířících škodlivých organismů.

Obsah semináře:

• Hodnocení stavu stromů z pohledu státní správy

A) Fytopatologický průzkum – Jak správně provádět, nebo kontrolovat fytopatologický průzkum z pozice státní správy zeleně

- Jak se správně rozhodnout, zda infikovanou dřevinu pokácet, nebo investovat do jejího zachování, 

tedy rozhodovací proces úřadů správy zeleně v případech dřevin infikovaných houbovým patogenem.

 - doporučení pro minimalizaci ekonomických škod způsobených patogenními houbami na výsadbách dřevin v městské zeleni. 

- jakým dřevinám se při realizacích raději vyhnout a které jsou naopak bezproblémové?

• Charakteristika strategií soužití hub a stromů

B) Základní charakteristika dřevních hub - Morfologie dřevních hub - Fyziologie a biologie dřevních hub - Plodnice dřevních hub

          - Druhy tlení

C) Houby a jejich vztah ke dřevinám ve městě – Houby užitečné

                                                                      – Houby škodlivé

                                                                      – Houby indiferentní

• Hlavní druhy dřevních hub s možným vlivem na fyziologickou vitalitu a provozní bezpečnost stromů

D) Konkrétní druhy dřevních hub 

Jehličnaté dřeviny

Choroby kořenů

  Choroby kmene

Choroby asimilačního aparátu  

Listnaté dřeviny

Choroby kořenů

  Choroby kmene

Choroby asimilačního aparátu

E) Největší hrozby současné fytopatologie

Chalara fraxinea

Phytophthora sp.

Massaria platani

F) Chráněné druhy hub v ČR

G) Karanténní a škodlivé organismy v ČR

• Diskuse nad daným tématem a závěr semináře

 

!! Uzávěrka přihlášek je 29. 09. 2020!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz