Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20052
NázevOhlašování, povolování, užívání a odstraňování staveb podle stavebního zákona.
AkreditaceMV ČR: AK/VE-96/2015 AK/PV-136/2015
LektorIng. Marcela Pavlová
Termín23.06. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu2100,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků odborů výstavby a je zaměřen zejména na rozdíly a problematické části v postupech stavebních úřadů na úseku stavebního řádu při praktické aplikaci ustanovení stavebního zákona.

Stavební zákon – problematika ČÁSTI ČTVRTÉ – STAVEBNÍ ŘÁD

Program semináře:

-          Změny ve výkonu veřejné správy

-          Nové pojmy

-          Závazná stanoviska dotčených orgánů

-          Přezkum písemných souhlasů stavebního úřadu

-          Změny v dokládání majetkoprávních dokladů k řízením a dalším postupům podle             stavebního zákona

-          Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební                         povolení ani ohlášení

-          Jednoduché tavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení

-          Stavební řízení

-          Veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

-          Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

-          Změna stavby před jejím dokončením

-          Uvádění staveb do užívání (kolaudace)

-          Změna v užívání staveb

-          Odstraňování staveb

 

!!Uzávěrka přihlášek je 16. 06. 2020!!

 zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz