Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů



Var. symbol20054
NázevSoučasné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek
Akreditacev akreditačním řízení
LektorMgr. Jindřich Felcman Ph.D.
Termín27.10. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníPraha - Zotavovna VS ČR PRAHA
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Obsah kurzu je zaměřen na komplexní vhled do souvislostí mezi nastavením optimální regulace v územním plánu, současnými trendy v urbanismu a následnou aplikační praxí vč. vydávání závazných stanovisek orgánů územního plánování. Seznámení s nejvíce diskutovanými otázkami vyplývajícími ze stavebního zákona, ze souvisejících předpisů a navazující judikatury tak bude propojeno s výkladem o existujících odborných přístupech k plánování lidských sídel a krajiny.

Kurz je určen především pro úředníky úřadů územního plánování – pořizovatele územně plánovacích dokumentací, a dále pro zaměstnance úřadů působících v územně plánovacích procesech jako klíčové dotčené orgány, především orgány ochrany přírody a krajiny, silniční správní úřady a orgány ochrany památkové péče. Kurz je vhodný i pro projektanty územně plánovací dokumentace, zástupce samospráv, resortů týkajících se územního rozvoje, popř. zástupce developerů.

Obsah semináře:

I. blok: Vývoj urbanismu a jeho současné trendy

- proměny sídel během průmyslové revoluce

- reakce na průmyslová města: zahradní města E. Howarda a moderní města Le Corbusiera

- J. Jacobs a postmoderní kritika měst

- současné trendy v urbanismu: New Urbanism, udržitelné město

- obor plánování ve světě a v ČR

II. blok: Regulace v územním plánu

- nastavení regulace ve vztahu k žádoucí urbanistické struktuře

- nastavení regulace ve vztahu k požadavkům stavebního zákona, prováděcích právních předpisů a judikatury správních soudů

- aplikace regulativů územního plánu a identifikace cílů a úkolů územního plánování při vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování

III. blok: Podmínky související s výstavbou veřejné infrastruktury, etapizace, plánovací smlouvy

- legitimita zásahů do vlastnických práv majitelů nemovitostí

- zajištění dostatečné veřejné infrastruktury při výstavbě sídel už v územním plánu: etapizace, podmíněnost, plánovací smlouvy

- požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu vyplývající z právních předpisů a jejich vztah k řešení územního plánu

 

!! Uzávěrka přihlášek je 20. 10. 2020!!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz