Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol20056
NázevVodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Akreditacev akreditačním řízení
LektorIng. Martin Mareš DiS.
Termín02.06. 2020
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOlomouc - BEA centrum
Cena za osobu1890,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Vzdělávací program je určen úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů (dle § 2 zákona č. 312/2002 Sb.), konkrétně pracovníkům vodoprávních úřadů všech úrovní (krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností), kteří v rámci své působnosti aplikují vodní zákon a jeho prováděcí předpisy v praxi. 

Program semináře:

Vodoprávní řízení

- Přehled a výklad nejčastějších otázek a problémů při aplikaci vodního zákona (např. z oblasti stavebního povolení k vodním dílům, povolování nakládání s vodami, změn vodoprávních rozhodnutí, a jiné), případně zákona o vodovodech a kanalizacích.

- Pravidla vedení vodoprávního řízení, speciality některých oborových předpisů, zásadní stanoviska a právní věty z aktuální judikatury.

- Nedostatky, objevující se v rámci odvolací a přezkumné činnosti Ministerstva zemědělství, spolu s metodikou, jak uvedené odstranit.

- Novinky z činnosti výkladové komise k vodnímu zákonu Ministerstva zemědělství. 

Připravovaná legislativa ve vztahu k činnosti vodoprávního úřadu

- Rekodifikace stavebního práva

- Novela vodního zákona

Příklady z praxe, diskuze, odpovědi na dotazy účastníků, otevřené problémy a potřeba jejich řešení.

 

!! Uzávěrka přihlášek je 25. 05. 2020 !!

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz