Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářů

Seminář je plně obsazen


Var. symbol22011
NázevNámitkové řízení v souladu s aktuální judikaturou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel - on-line
AkreditaceAK/PV-683/2021 // AK/VE-404/2021
LektorMgr. Michal Tichý
Termín19.05. 2022
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOn-line seminář - On-line seminář
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Obsah semináře:

       

-          změny zákona č. 361/2000 Sb., přehled nejdůležitějších novel

-          bodové hodnocení řidiče, započítávání bodů

-          odečet bodů v bodovém hodnocení řidiče

-          zasílání oznámení o dosažení 12 bodů a úskalí doručování

-          pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů, souběh se zákazem činnosti, vyznačování v registru řidičů

-          vrácení řidičského oprávnění, prokazování odborné a zdravotní způsobilosti

-          dopravně psychologické vyšetření

-          podání námitek, vedení řízení, shromažďování podkladů a vydání rozhodnutí
o námitkách

-          oznamovací povinnost lékařů, posudek o zdravotní způsobilosti, dopravně psychologické vyšetření, zdravotní způsobilost a odnímání řidičského oprávnění z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti

-          příklady z praxe, diskuze

 

 

 

 

!! Uzávěrka přihlášek je 13. 5. 2022!!

 

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 

1.    Objednavatel (přihlašující organizace) přijímá nabídku agentury IPSUM - Radomír Špaček – semináře, kurzy, vzdělávání (pořadatele) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.

 

2.    Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje náklady
na organizační, materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce.

 

3.    Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem konání akce. Účastnický poplatek je možno též hradit v hotovosti, závazná přihláška s vyznačením platby v hotovosti musí být poslána.

 

4.    Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity sálu bude pořadatel včas informovat zbylé účastníky (objednavatele) o náhradním termínu konání akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem.

 

5.    Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.

 

6.    Zpráva o zrušení semináře je posílána e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v přihlášce.

 

7.    Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. V případě, že se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví a nebude vyslán náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci.

 

8.    Storno poplatek – bude-li doručena závazná přihláška, účastník se bez omluvy nedostaví a nebude mít uhrazen účastnický poplatek, bude účtován storno poplatek ve výši 30% hodnoty účastnického poplatku formou faktury.

 

9.    Případná změna termínu, přednáškového sálu nebo lektora je vyhrazena.

 

10.V případě nutnosti vyžádané pandemickou situací a případnými opatřeními vlády ČR si pořadatel vyhrazuje právo změnit seminář z prezenční formy na on-line formu s tím, že v okamžiku jakékoliv změny toto sdělí formou mailové informace na mailovou adresu uvedenou na přihlášce.Seminář je plně obsazen