Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol22014
NázevZákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů - Technické přestupky v dopravě-na pomezí více zákonů - on-line
AkreditaceAK/PV-111/2022 // AK/VE-55/2022
LektorMgr. Michal Tichý
Termín14.06. 2022
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOn-line seminář - On-line seminář
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Obsah semináře:

       

1)     Úvod do problematiky – vyložení právní úpravy dopadajících zákonů – které přestupky postihují provozovatele, a které řidiče

 

2)     Přestupky dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 a 2 zákona 361/2000 Sb.

a.     Vymezení skutkových podstat, zavinění, materiální znak

b.     Návaznost na prováděcí předpisy – vyhláška č. 343/2014 Sb., případně na 211/2018 Sb.

c.     Dokazování

d.     Platnost a užití registračních značek v režimu „manipulačního a zkušebního provozu“

e.     Platnost registrační značky při vyřazení vozidla z provozu nebo jeho zániku

f.      Praktická aplikace včetně dopadající judikatury

g.     Ukládání správních trestů - doporučení

h.     Vztahy mezi podobnými přestupky ze zákona č. 56/2001 Sb.

 

3)     Přestupky dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 zákona 361/2000 Sb.

a.     Vymezení skutkové podstaty - podmínky zavinění, odlišení od přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb.

b.     Návaznost na prováděcí předpisy – vyhlášky č. 211/2018 Sb., 341/2014 Sb.,

c.     Dokazování

d.     Praktická aplikace včetně dopadající judikatury

e.     Ukládání správních trestů - doporučení

f.      Vztahy mezi podobnými přestupky ze zákona č. 56/2001 Sb., zákona 247/2000 Sb., 111/1994 Sb.

 

4)     Přestupky dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 4

a.     Vymezení skutkové podstaty – podmínky zavinění, materiální znak

b.     Vysvětlení institutu zadržení osvědčení o registraci vozidla – rozdíl oproti zajištění osvědčení o registraci vozidla

c.     Ukládání správních trestů – doporučení

 

5)     Vybrané přestupky dle § 83/83a zákona č. 56/2001 Sb.

a.     Přestupky související s registrací vozidel

b.     Přestupky technické způsobilosti

 

6) Příklady z praxe, diskuze

 

!! Uzávěrka přihlášek je 10. 6. 2022!!

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 

1.    Objednavatel (přihlašující organizace) přijímá nabídku agentury IPSUM - Radomír Špaček – semináře, kurzy, vzdělávání (pořadatele) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.

 

2.    Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje náklady
na organizační, materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce.

 

3.    Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem konání akce. Účastnický poplatek je možno též hradit v hotovosti, závazná přihláška s vyznačením platby v hotovosti musí být poslána.

 

4.    Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity sálu bude pořadatel včas informovat zbylé účastníky (objednavatele) o náhradním termínu konání akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem.

 

5.    Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.

 

6.    Zpráva o zrušení semináře je posílána e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v přihlášce.

 

7.    Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. V případě, že se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví a nebude vyslán náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci.

 

8.    Storno poplatek – bude-li doručena závazná přihláška, účastník se bez omluvy nedostaví a nebude mít uhrazen účastnický poplatek, bude účtován storno poplatek ve výši 30% hodnoty účastnického poplatku formou faktury.

 

9.    Případná změna termínu, přednáškového sálu nebo lektora je vyhrazena.

 

10.V případě nutnosti vyžádané pandemickou situací a případnými opatřeními vlády ČR si pořadatel vyhrazuje právo změnit seminář z prezenční formy na on-line formu s tím, že v okamžiku jakékoliv změny toto sdělí formou mailové informace na mailovou adresu uvedenou na přihlášce.