Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol22017
NázevVymáhání podle daňového řádu ve správní praxi – on-line
AkreditaceAK/PV-430/2021 // AK/VE-243/2021
Lektor Miroslav Černý
Termín17.05. 2022
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOn-line seminář - On-line seminář
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

Obsah semináře:    

 

Úvod do problematiky výběru a vymáhání daní

1.    Zástavní právo

2.    Daňová exekuce – obecná ustanovení, podmínky pro nařízení, úkony před zahájením exekuce

3.    Způsoby provedení daňové exekuce se zaměřením na  nejčastěji používané

4.    Daňová exekuce srážkou ze mzdy

5.    Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, prohlášení o majetku

6.    Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky

7.    Daňová exekuce prodejem movitých věcí

8.    Dražba a rozvrhové řízení

9.    Ukončení daňové exekuce

10.  Příklady z praxe, diskuze

 

 

 

!! Uzávěrka přihlášek je 26. 5. 2022!!

 

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 

1.    Objednavatel (přihlašující organizace) přijímá nabídku agentury IPSUM - Radomír Špaček – semináře, kurzy, vzdělávání (pořadatele) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.

 

2.    Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje náklady
na organizační, materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce.

 

3.    Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem konání akce. Účastnický poplatek je možno též hradit v hotovosti, závazná přihláška s vyznačením platby v hotovosti musí být poslána.

 

4.    Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity sálu bude pořadatel včas informovat zbylé účastníky (objednavatele) o náhradním termínu konání akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem.

 

5.    Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.

 

6.    Zpráva o zrušení semináře je posílána e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v přihlášce.

 

7.    Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. V případě, že se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví a nebude vyslán náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci.

 

8.    Storno poplatek – bude-li doručena závazná přihláška, účastník se bez omluvy nedostaví a nebude mít uhrazen účastnický poplatek, bude účtován storno poplatek ve výši 30% hodnoty účastnického poplatku formou faktury.

 

9.    Případná změna termínu, přednáškového sálu nebo lektora je vyhrazena.

 

10.     V případě nutnosti vyžádané pandemickou situací a případnými opatřeními vlády ČR si pořadatel vyhrazuje právo změnit seminář z prezenční formy na on-line formu s tím, že v okamžiku jakékoliv změny toto sdělí formou mailové informace na mailovou adresu uvedenou na přihlášce.