Informace o semináři


<< Zpět na výpis seminářůVar. symbol23016
NázevDoručování a komunikace s osobami vystupujícími v přestupkovém řízení - on-line.
AkreditaceAK/PV-726/2023 // AK/VE-359/2023
LektorMgr. Michal Tichý
Termín18.01. 2024
Čas9:00 - 14:00 hod., prezence 8:30 - 9:00 hod.
Místo konaníOn-line seminář - On-line seminář
Cena za osobu1990,- Kč
Další termínyV současné době nejsou vypsané další termíny
Obsah semináře

 

Obsah semináře:

       

1) Jednotlivé způsoby doručování s praktickými postřehy fyzickým/právnickým osobám

-      datová schránka - do které datové schránky doručovat

-      doručování na e-mail

-      doručovací adresa - kdy může být sdělena

-      checkpoint a hybridní pošta

-      doručování na trvalý pobyt

-      doručení zastižením

 

2) Fikce doručení - odmítnutím/uložením, podmínky 

 

3) Kdo všechno může doručovat, povinnosti doručovatele

-      poštovní podmínky, smlouva o uzavření poštovní služby a správní řád 

-      vynucení plnění povinností doručovatele

-      rekapitulace některých způsobů nesprávného doručování a co s tím dělat ?

 

4) Doručování a zastoupení v přestupkovém řízení 

-      odmítnutí zmocněnců

-      zmocněnec pro doručování 

5) Ustanovování opatrovníka vs. doručování veřejnou vyhláškou, kdy jaký způsob zvolit

 

6) Předvolávání a problematika omluv

 

7) Podání ze strany osob vystupujících v přestupkovém řízení

-      z jaké datové schránky s námi mohou komunikovat,

-      podání e-mailem, potřebujeme vždy podpis, když nám v přestupkovém řízení někdo něco sděluje ?

 

 

 

 

!! Uzávěrka přihlášek je 10. 11. 2023 !!

 

 

zájemcům doporučujeme se přihlásit prostřednictvím www.ipsum.cz

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 

1.   Objednavatel (přihlašující organizace) přijímá nabídku agentury IPSUM - Radomír Špaček – semináře, kurzy, vzdělávání (pořadatele) a závazně přihlašuje své pracovníky/ka k účasti na vzdělávací akci.

 

2.   Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách dohodou. Smluvní cena zahrnuje náklady
na organizační, materiální a technické zabezpečení vzdělávací akce.

 

3.   Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu nejpozději tři dny před termínem konání akce. Účastnický poplatek je možno též hradit v hotovosti, závazná přihláška s vyznačením platby v hotovosti musí být poslána.

 

4.   Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí. V případě překročení kapacity sálu bude pořadatel včas informovat zbylé účastníky (objednavatele) o náhradním termínu konání akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme e-mailem.

 

5.   Nebude-li náhradní termín stanoven, vrátí pořadatel objednavateli uhrazený účastnický poplatek v plné výši na základě písemného požadavku objednavatele.

 

6.   Zpráva o zrušení semináře je posílána e-mailem na adresu kontaktní osoby uvedené v přihlášce.

 

7.   Objednavatel má právo v případě znemožnění účasti přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. V případě, že se přihlášený účastník bez omluvy nedostaví a nebude vyslán náhradník, účastnický poplatek se nevrací. Po vzájemné dohodě je možno již zaplacený účastnický poplatek převést na jinou akci.

 

8.   Storno poplatek – bude-li doručena závazná přihláška, účastník se bez omluvy nedostaví a nebude mít uhrazen účastnický poplatek, bude účtován storno poplatek ve výši 30% hodnoty účastnického poplatku formou faktury.

 

9.   Případná změna termínu, přednáškového sálu nebo lektora je vyhrazena.

 

 

10.               V případě nutnosti vyžádané pandemickou situací a případnými opatřeními vlády ČR si pořadatel vyhrazuje právo změnit seminář z prezenční formy na on-line formu s tím, že v okamžiku jakékoliv změny toto sdělí formou mailové informace na mailovou adresu uvedenou na přihlášce.