Jméno lektoraPopis
Mgr. Polívková Vraná Jana Zkušená odbornice na ří­zení­ na úseku zákona o provozu na pozemní­ch komunikací­ch, lektorka a zkušební­ komisařka IMS Ministerstva vnitra.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Polívková Vraná Jana Datum Místo Lektor