Jméno lektoraPopis
Mgr. Machačková Jana působí na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru stavebního řádu. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích. Členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní a stavební řízení, členka České společnosti pro stavební právo, spoluautorka stavebního zákona.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Machačková Jana Datum Místo Lektor