Jméno lektoraPopis
Mgr. Machačková Jana působí na Ministerstvu pro místní rozvoj na odboru stavebního řádu. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích. Členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní a stavební řízení, členka České společnosti pro stavební právo, spoluautorka stavebního zákona.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Machačková Jana Datum Místo Lektor

18095
Stavební zákon-umisťování staveb a změny v souvislosti s novelou stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)


Akreditace MV ČR: AK/VE-81/2015, AK/PV-120/2015
152814960005.06.
2018
Olomouc
BEA centrum
Mgr. Jana Machačková