Jméno lektoraPopis
JUDr.RNDr. Jelí­nková Jitka Ph.D.Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. Autorka praktického komentáře ke kontrolnímu řádu (Wolters Kluwer ČR, 2016), komentáře k zákonu o ČIŽP a její působnosti v ochraně lesa a publikace Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí. Praktický průvod


V.S. Vypsané semináře lektorem  JUDr.RNDr. Jelí­nková Jitka Ph.D. Datum Místo Lektor

18113
Informační zákony v praxi - novinky v legislativě a judikatuře z pohledu autorů komentářů k zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 123/1998 Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-364/2018 AK/VE-217/2018
154085400030.10.
30.10.
2018
Praha
Dejvice - NTK
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
JUDr. Miloš Tuháček

18157
Obstrukce v judikatuře. Reflexe nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zbývá 7 volných míst!


Akreditace MV ČR: AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
154344600029.11.
2018
Liberec
Hotel Liberec
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

18134
Obstrukce v judikatuře. Reflexe nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


Akreditace MV ČR: AK/PV-77/2018 AK/VE-45/2018
154102680001.11.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.

18137
Informační zákony v praxi - novinky v legislativě a judikatuře z pohledu autorů komentářů k zák. č. 106/1999 Sb. a zák. č. 123/1998 Sb.


Akreditace MVČR: AK/PV-364/2018 AK/VE-217/2018
154266840020.11.
20.11.
2018
České Budějovice
Kulturní dům Metropol
JUDr.RNDr. Jitka Jelí­nková Ph.D.
JUDr. Miloš Tuháček