Jméno lektoraPopis
JUDr. Hireš Ladislav Nezávislý právník, působící jako poradce a konzultant v oblasti úpravy zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, správního řádu a předpisů souvisejících; od r. 2009 u MV akreditovaný lektor dané právní úpravy pro činnost správních orgánů/silničních správních úřadů a speciálních stavebních úřadů. Působí jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.


V.S. Vypsané semináře lektorem  JUDr. Hireš Ladislav Datum Místo Lektor

18040
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
151985880001.03.
2018
Pardubice
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
JUDr. Ladislav Hireš

18042
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152089560013.03.
2018
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
JUDr. Ladislav Hireš

18052
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152227440029.03.
2018
Olomouc
BEA centrum
JUDr. Ladislav Hireš

18062
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152287920005.04.
2018
Ostrava
Hotel Maria
JUDr. Ladislav Hireš

18046
Výkon silničních správních a speciálních stavebních úřadů podle zákona o pozemních komunikacích - změny po novele stavebního zákona


Akreditace MV ČR AK/PV-38/2017 AK/VE-207/2017
152167320022.03.
2018
Brno
COWO Brno
JUDr. Ladislav Hireš