Jméno lektoraPopis
Stránská Zdeňka Nyní pracuje na úseku státní­ho občanství na ústředním orgánu státní správy. Pracovala na okresním a po té krajském úřadě (vedoucí úseku). Zajišťovala školení bud. matrikářek, metod. vedla matriční úřady a agendy správních činn. Zajišťovala přípravy a zkoušky bud. ověřovatelů (zák.č.21/2006). Na úseku matrik, stát. občanství a ověřování pracuje víc jak 24 let a na úseku správních činností 14 let


V.S. Vypsané semináře lektorem   Stránská Zdeňka Datum Místo Lektor

19059
Svatební obřad dnes - působivě, účinně, moderně. Role představitelů měst


Akreditace MVČR: AK/PV-122/2015 AK/VE-83/2015
154992600012.02.
2019
Praha
Dejvice - NTK
Zdeňka Stránská

19002
Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů


Akreditace MVČR: AK/PV-141/2015, AK/VE-101/2015
154888920031.01.
2019
Plzeň
Hotel Victoria
Zdeňka Stránská

19008
OVĚŘOVÁNÍ – vidimace a legalizace


Akreditace MVČR: AK/VE-117/2017 AK/PV-212/2017
154932120005.02.
2019
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Zdeňka Stránská