Jméno lektoraPopis
JUDr. Tyšerová Dagmar Vedoucí oddělení Metodiky zastupování státu ve věcech majetkových, majetkoprávního odboru Ministerstva financí, 20 let praxe v majetkových a restitučních agendách Ministerstva financí.


V.S. Vypsané semináře lektorem  JUDr. Tyšerová Dagmar Datum Místo Lektor