Jméno lektoraPopis
Borková Soňa DiS.Lektorka se zaměřením na personální problematiku - příprava a realizace výběrového řízení, tvorba kompetenčních modelů, hodnocení a motivace zaměstnanců. Personální audit a nastavení personálních systémů pro: např. MěÚ Zlínského kraje, Úřad práce České republiky - krajská pobočka Zlín, okresní pobočka Kroměříž, okresní pobočka Valašské Meziříčí


V.S. Vypsané semináře lektorem   Borková Soňa DiS. Datum Místo Lektor