Jméno lektoraPopis
Mgr. Schmied Zdeněk Pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí. Odborník na pracovněprávní problematiku. Převážnou část svého profesního života se věnuje pracovněprávní problematice, nejprve z úrovně řízení personálních činností velkých a středně velkých podniků odvětví spotřebního průmyslu, později v oblasti legislativní.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Schmied Zdeněk Datum Místo Lektor