Jméno lektoraPopis
Ing. Tomší Ivan Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, zprostředkovatel a rozhodce pro oblast mezd


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Tomší Ivan Datum Místo Lektor