Jméno lektoraPopis
Mgr. Jung Jiří Pověřený vedením oddělení daňové exekuce a insolvenčního řízení v rámci Odboru vymáhání GFŘ a zkušený lektor


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Jung Jiří Datum Místo Lektor