Jméno lektoraPopis
Mgr. Jung Jiří Sekce řízení rizik při správě daní, Odbor vyhledávání a daňové kontroly, Oddělení boje s daňovými úniky Generálního finančního ředitelství, zkušený lektor


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Jung Jiří Datum Místo Lektor