Jméno lektoraPopis
Ing. Slezák Petr zástupce ředitelky odboru a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Slezák Petr Datum Místo Lektor