Jméno lektoraPopis
Ing. Fialová Eva Působí na odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Přední odbornice pro oblast územního plánování, lektorka a členka zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích."


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Fialová Eva Datum Místo Lektor