Jméno lektoraPopis
Mgr. Koudelková Monika Právnička pro oblast veřejných zakázek podílející se na přípravě nového zákona, má praktické zkušenosti s faktickým zadáváním veřejných zakázek. Věnuje se problematice veřejných zakázek jak z pohledu teoretického nastavení procesu zadávání veřejných zakázek v organizaci tak i samotným zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu, tak podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Koudelková Monika Datum Místo Lektor