Jméno lektoraPopis
Mgr. Pressfreund-Čálková Helena Absolvovala magisterské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Institutu mezioborových studií Brno v oboru mezinárodní právo a právo EU, sociální psychologie a sociální pedagogika. Pracovala jako pedagog, speciální pedagog, později jako ředitelka a sociální pracovnice domova pro osoby se zdravotním postižením. Od r. 2010 se věnuje lektorské činnosti a také pracuje jako projektová manažerka a


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Pressfreund-Čálková Helena Datum Místo Lektor