Jméno lektoraPopis
Prof. JUDr. Hrušáková Milana CSc.Jedna z nejvýznamnějších odbornic na rodinné právo. Učí na katedře soukromého práva a civilního procesu UP v Olomouci, děkanka fakulty. Podílela se na tvorbě druhé části OZ, je spoluautorkou učebnic a komentářů k rodinnému právu.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Prof. JUDr. Hrušáková Milana CSc. Datum Místo Lektor