Jméno lektoraPopis
JUDr. Matochová Lenka Lektorka je právničkou odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Právu zadávání veřejných zakázek se nejprve věnovala ve státní správě a v advokacii, nyní působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek.


V.S. Vypsané semináře lektorem  JUDr. Matochová Lenka Datum Místo Lektor