Jméno lektoraPopis
Ing. Jetel Václav Pracuje na ČVUT Praha jako zástupce vedoucího - katedra urbanismu a územního plánování / Fakulta stavební. Člen Předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, autorizovaný architekt pro územní plánování.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Jetel Václav Datum Místo Lektor