Jméno lektoraPopis
Mgr. Felcman Jindřich Ph.D.Lektor s několikaletou praxí na krajském úřadu, specialista na územní plánování, právník, člen zastupitelstva města Liberce. Je autorem metodických pomůcek, pravidelně přednáší pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování. V rámci svého výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze se zabývá udržitelným rozvojem městských regionů.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Felcman Jindřich Ph.D. Datum Místo Lektor

20054
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace v akreditačním řízení


Seminář je z termínu 14. 5. 2020 přesunut na termín 27. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160375320027.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.

20055
Současné trendy v územním plánování: od urbanismu až po vydávání závazných stanovisek


Akreditace v akreditačním řízení
159001200021.05.
2020
Brno
NOSRETI reality, a.s.
Mgr. Jindřich Felcman Ph.D.