Jméno lektoraPopis
Mgr. Felcman Jindřich Ph.D.Lektor s několikaletou praxí na krajském úřadu, specialista na územní plánování, právník, člen zastupitelstva města Liberce. Je autorem metodických pomůcek, pravidelně přednáší pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování. V rámci svého výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze se zabývá udržitelným rozvojem městských regionů.


V.S. Vypsané semináře lektorem  Mgr. Felcman Jindřich Ph.D. Datum Místo Lektor