Jméno lektoraPopis
Ing. Mareš Martin DiS.Ing. Martin Mareš, DiS. Vedoucí oddělení na MZ ČR oddělení vodního hospodářství. V rámci výkonu činnosti zabezpečuje tvorbu koncepčních dokumentů a strategii, přípravu prováděcích předpisů, metodických pokynů na úseku vodního hospodářství. Odpovídá za výkon ústředního vodoprávního úřadu, metodické vedení nižších vodoprávních úřadů (kraje a obce). Zabezpečuje výkon vrchního vodoprávního dozoru v pů


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Mareš Martin DiS. Datum Místo Lektor