Jméno lektoraPopis
Ing. Mareš Martin DiS.Ing. Martin Mareš, DiS. Vedoucí oddělení na MZ ČR oddělení vodního hospodářství. V rámci výkonu činnosti zabezpečuje tvorbu koncepčních dokumentů a strategii, přípravu prováděcích předpisů, metodických pokynů na úseku vodního hospodářství. Odpovídá za výkon ústředního vodoprávního úřadu, metodické vedení nižších vodoprávních úřadů (kraje a obce). Zabezpečuje výkon vrchního vodoprávního dozoru v pů


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Mareš Martin DiS. Datum Místo Lektor

20053
Vodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace v akreditačním řízení


Seminář je z termínu 26. 05. 2020 přesunut na termín 13. 10. 2020. Vše ostatní zůstává v platnosti.
160254000013.10.
2020
Praha
Zotavovna VS ČR PRAHA
Ing. Martin Mareš DiS.

20056
Vodoprávní řízení pro úředníky územně samosprávných celků Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace v akreditačním řízení
159104880002.06.
2020
Olomouc
BEA centrum
Ing. Martin Mareš DiS.