Jméno lektoraPopis
Ing. Voldřich Vladimír územní plánování a stavební řád


V.S. Vypsané semináře lektorem  Ing. Voldřich Vladimír Datum Místo Lektor